FANDOM


Kalendarium - Podział czasu w krainie Azuremyst. Dzielimy go na 4 pory roku, 12 miesięcy i 365 dni. 

Obecny rok to 9118

Miesiące

 • Dasho (styczeń) - Pora zimna
 • Karo (luty) - pora zimna
 • Ciepły wiatr (marzec) - pora rozkwitu
 • Derwid (kwiecień) - pora rozkwitu
 • Shotta (maj) - pora rozkwitu
 • Zudan (czerwiec) - pora sucha
 • Tareluk (lipiec) - pora sucha
 • Nog (sierpień) - pora sucha
 • Watun (wrzesień) - pora deszczowa
 • Qestin (październik) - pora deszczowa
 • Terpon (listopad) - pora ziemna
 • Newiq (grudzień) - pora zimna


 • Razem 12 / 365
 • Wyjątkowym miesiącem jest Szin który co 4 lata ma 29 dni.