FANDOM


Państwo Sokolskie – ludzkie państwo położone na terenie subkontynentu Ygnalskiego.

Historia

Dzieje tego państwa sięgają niemal dwóch tysięcy lat wstecz, kiedy to koczownicze plemiona Sokolów zaczęły osiedlać się na wybrzeżu Morza Skalnego wypierając, bądź asymilując miejscowe ludy. Wywołało to serię krótkich wojen zakończonych założeniem małego państewka zajmującego tereny wokół Zatoki Utopców. Przez kolejne dwa wieki granice państwa Sokolów rozciągnęły się ledwo o kilkadziesiąt kilometrów.

X wiek przed naszą erą nazywany jest przez późniejszych "Wiekiem Krwi i Żelaza", gdyż wtedy to Sokoli opracowali obróbkę żelaza oraz ruszyli pod przywództwem Pana Borzygniewa na jedne z największych wypraw wojennych w ich dotychczasowej historii. Borzygniew, był najstarszym synem Chwaliboga, który zginął podczas walk z plemionami Ogrów na wschodzie Państwa Sokolów pozostawiając państwo w rękach młodego i nieprzygotowanego do władzy Borzygniewa. Przez pierwsze kilka lat swego panowania nowy władca nie podejmował znaczniejszych kroków w polityce zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Zamiast tego powierzał ważniejsze decyzje swoim doradcą. Wszystko zmieniło się, gdy dotarła do niego informacja, że kilka grodów postanowiło odłączyć się od Państwa. Rozsierdzony tymi wieściami władca postanowił działać. Pierwsze co, to zwołał armię składającą się jak było w zwyczaju w większości z kawalerii, a piechota stanowiła tylko pomoc. Z takimi poplecznikami wyruszył w podróż po każdym z grodów wchodzących w skład Państwa Sokolów. Podróż zaczął od najbardziej zagrożonych odłączeniem miejscowości. Po drodze założył kilka wsi, żeby w jakiś sposób ocieplić wizerunek i rozwinąć państwo. Po zakończeniu oględzin ogłosił rozpoczęcie kampanii wojennej przeciw "wszystkim, co mienią się wrogami naszymi". Pierwszym celem z osobistych powodów były plemiona na wschodzie. Walka była długa i krwawa, lecz Ogry zostały pokonane i częściowo włączone do Państwa. Borzygniew jednak zginął od nieleczonych ran odniesionych w kilku ostatnich bitwach kampanii. Dzieło swego ojca postanowił kontynuować jego najstarszy syn Gardomir. Wykorzystując weteranów, którzy przeżyli walki z Ogrami i nadal mogli ją kontynuować, stworzył swoją elitarną drużynę szturmową zawsze idącą na czele natarcia. Ruszył on na półwysep Wietrznych Ostańców, na którym walczyło wiele zwalczających się nawzajem plemion. Gardomir wykorzystał niezgodę i sprzymierzył się z kilkoma ludami obiecując im bogactwa i władzę. Po zapewnieniu sobie ich lojalności ruszył do boju. Mimo, że Woje Sokolich mogli z łatwością rozbić skłóconych ludzi, Gardomir miał inną strategię: wykorzystywał sprzymierzeńców jako mięso armatnie, wysyłał ich na samobójcze misje na czele ataku na warownie i najcięższe szeregi. Dzięki tym działaniom ograniczył straty własne zawsze atakując wroga z flanki i nie okazując litości. W każdej zdobytej wsi, lub mieście kazał mordować mężczyzn, a kobiety i ziemię dawał "w darze" wiernym sobie wojom. Jego polityka sprawiła, że na terenie całego państwa wzrósł strach wobec władzy, a dwa tak spektakularne zwycięstwa na tak olbrzymich terenach w stosunkowo krótkim czasie sprawiły, że Sokoli zaczęli uważać się za istoty lepsze niż zwykli ludzie. Borzygniew oraz Gardomir po dokonaniu błyskawicznego rozrostu państwa pozostawili swym następca olbrzymi, lecz słabo zarządzany kraj. Z problemami gospodarczymi radzić sobie musieli przez kolejne dekady ich następcy. 

ART W BUD